Trẻ em như búp trên cành, biết ăn ngủ, biết học hành là ngoan!

lịch công tác

lịch công tác

báo cáo tháng hành động vì trẻ em; vì môi trường

KH triển khai thực hiện công tác XH rong trường học…; KH tuyên truyền ATGT của đơn vị; KH phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp bạo lực xâm hại…

kế hoạch thực hiện chỉ chị 36 về phòng chống kiểm soát ma túy

kế hoạch thực hiện quản lý công tác thi hành pháp luật về XLVPHC năm 2020

kế hoạch hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng năm 2020

báo cáo hoạt động đối ngoại

Tin tức

Giáo viên tận tình, chuyên nghiệp
Đội ngũ giáo viên có chuyên môn cao, tận tình như người mẹ.
Thức ăn phong phú, vệ sinh
Thực đơn bữa ăn phong phú, đảm bảo đủ dinh dưỡng và hợp vệ sinh.
Chương trình học tuyệt vời
Chương trình học luôn được cải tiến và đổi mới.
Hoạt động Ngoại khóa vui vẻ, bổ ích
Có các hoạt động ngoại khóa vui chơi công viên, rèn luyện kỹ năng sống cho trẻ.

welcome mam non 1